Koolivaheajad


2019/2020. õppeaastal:

1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a
4) IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.


Beebikool:

Ema lapse trennis on hea võimalus tõsta oma füüsilist võimekust nii emal kui lapsel. Emotsionaalselt lustakas ja lõbus trenn, mille käigus lauldakse, mängitakse rütmimänge, läbitakse taksitusrada, tegevustes kasutatakse erinevaid sprordivahendeid . Raskusena kasutame oma kõige kallimat vara. Trenni pikkuseks on 45 minutit rõõmu ja naudingut nii emale kui ka lapsele.

Mängutund/Pisikesed ja Cherry gruppide tunni iseloom:

Tantsu- ja liikumismängude tunni eesmärgiks on pakkuda emotsionaalset-, füüsilist- ja vaimset arengut läbi erinevate tegevuste. Tegevusi saadab laul, mäng ja muusika. Tunnis õpitakse kuulama muusikat, tajuma rütmi, tunnetama ja orienteeruma oma kehal. See on lapse ja lapsevanema aeg olla koos ja tegutseda!

Mudilaste tunni iseloom: 

Treeningu eesmärk on arendada last füüsiliselt läbi mängu ja tantsulise liikumise. Tänapäeva nutiajastus on oluline, et lapsel oleks liikumine võimalikult mäguline ja kaasahaarav. Tunnis tehakse erinevaid võimlemisharjutusi, läbitakse takistusradu, tehakse rütmimänge ja pannakse kokku lihtsamaid tantsulisi liikumisi. Tantsutrennis on võimalik lapsel kasutada oma loovust ja õppida end paremini väljendama.

Koolilaste ja noorte grupid: 

Tunnid enamasti 3x nädalas. Olulisel kohal on tantsija füüsiline treening läbi baasharjutuste. Tantsutehnika ja loovad harjutused. Panustame ka iga tantsija individuaalsele arengule. Grupis töötame selle nimel, et omavahelised suhted oleksid head ning tiim töötaks ühtse meeskonnana.